Baltech d.o.o.

Kompanija Baltech d.o.o. je nastala u Srpcu bazirana na tridesetogodišnjem iskustvu u sektoru plastike. Osnovna djelatnost firme je prerada plastičnih masa i proizvodnja plastičnih elemenata raznih oblika i dimenzija metodom brizganja i duvanja uz pomoću savremene tehnologije i mašina koji zadovoljavaju najviše zahtjeve klijenata.
Proizvodnja se vrši pomoću najkvalitetnijh materijala i raznih vrsta PP, HDPE, LDPE, PC, PS, PA6, PA66, ABS, PU, POM, PPT.
Baltech proizvodi su plod kompleksne aktivnosti projektovanja koja dovodi do pronalaska inovativnih tehnologija koje obezbjeđuju funkcionalnost proizvoda, u okvirima trajnosti i ekonomičnosti. Tim čine motivisani i stručni profesionalci koji garantuju primjenu „know how“ principa i veću efikasnost istupanja na tržište.
Tržište na koje Baltech plasira svoje proizvode namjenjeni su širokom inostranom i domaćem industrijskom sektoru poput autoputeva, puteva, željeznica, elektro sektora, sektora dizajna i mnogih drugih.